Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 247 Warning: The magic method __set() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 269 Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 353 Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 373 Warning: The magic method __call() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php on line 880 website religieus erfgoed

Verhalen

Welkom op de website van zevenxzeven

2008 was het Jaar van het Religieus Erfgoed. In dit jaar werden in Zeeland zeven x zeven verhalen verzameld bij religieus erfgoed. De verhalen worden verteld door Zeeuwen van nu: jonge en oude, allochtone en autochtone, bekende en onbekende inwoners van deze provincie. Ze vertellen bij voorwerpen, gebouwen, gebruiken of plekken in het landschap die verwijzen naar het religieus erfgoed. Van veel verhalen is de plek te bezoeken. De verhalen van het religieus erfgoed zijn weer actueel in de Jaren van het Immaterieel Erfgoed, 2011 en 2012.

lees meer

Veilig onder het slib 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Door de eeuwen heen is Zeeland getroffen door over­stromingen. De kreken, inlagen en dijken wijzen op de roerige strijd tegen het water. Ook 117 verdronken Zeeuwse dorpen herinneren aan de vele watersnoden en inundaties. "Dit getal geeft slechts het aantal verdronken kerkdorpen aan", specificeert Leida Goldschmitz (1942). "De gehuchten met een kapel zijn niet meegerekend. We weten ook niet of álle dorpen zijn verdronken, maar in ieder geval moesten de inwoners huis en haa ...

lees meer

Ongeschikt voor drinkwater, tenzij gekookt 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

De Angelsaksische monnik Willibrordus (658-739) is een van de bekendste predikers uit de Nederlandse geschiedenis. Rond het jaar 700 stak hij vanuit Engeland over om de heidenen hier te kerstenen. Het verhaal gaat dat Willibrordus iedereen in het gebied van het huidige Zeeland tot Oost-­Friesland en landinwaarts tot aan Utrecht en Wijk bij Duurstede tot het christendom bekeerde. Maar zo eenvoudig lieten de toenmalige inwoners zich niet kerstenen. Dit blijkt wel uit de moord op Bo ...

lees meer

Soms gaat ze met je mee 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Waar eens het slot Barbestein lag in Heinkenszand, staat nu de Rooms Katholieke kerk Sint Blasius. Het Zeeuwse geslacht Hurgronje verkoopt het kasteel in de negentiende eeuw aan de rooms katholieke parochie, die het tot kerk verbouwt. Van het slot is alleen de slotgracht nog aanwezig, maar de allure van deze plek is gebleven. Naast de neogotische pseudo-­basiliek staat de pastorie. Daarachter liggen de tuinen die vroeger de groenten en bloemen leverden aan de pastoors. De begra ...

lees meer

Het onkruid woekert voort 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Midden in de weidse polders van Schouwen-Duiveland ligt het gehucht Brijdorpe. Het is zo klein dat je er doorheen bent, voordat je het weet. De heer Iman Padmos (1935) kan de gezinnen in het dorp op twee handen tellen. "Ik kom op nog geen dertig ‘Briepenaren' uit", zegt hij, "maar in vroegere tijden moet het een belangrijk dorp zijn geweest. Het wapen van Brijdorpe, een verticaal geplaatst zwaard op een goudgoudkleurige achtergrond, verwijst daarnaar." De ...

lees meer

Door de ogen van een buitenstaander 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

"Op 1 mei 1944 zou ik naar de eerste klas van de openbare school aan de Groene Poort in Oosterland gaan", zegt Rinus van Langeraad (1938) uit Hoofddorp. "Het was op 1 mei, vermoedelijk omdat in die tijd het schooljaar nog parallel liep aan het landbouwjaar. 1 Mei was de dag dat nogal wat landarbeiders wisselden van werkgever waaraan vaak een verhuizing gekoppeld was. Zo konden hun kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar instromen op hun nieuwe school. Door de inundatie van Schouwen-Dui ...

lees meer

Het erfgoed van de Reformatie 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

De Reformatie is misschien wel de belangrijkste historische ontwikkeling in de Nederlanden van de zestiende eeuw. Het jaartal 1517 wordt meestal beschouwd als het begin van de Reformatie. In dat jaar spijkert de augustijner monnik Maarten Luther (1483-1546) 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg. "Zijn kritiek op de Rooms-Katholieke kerk was bedoeld om de kerk van binnenuit te hervormen", benadrukt de heer Adri Moelijker (1942). Luther wilde geen nieuwe kerk, maar door de afwijz ...

lees meer

Het kerkhof van Westkerke 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Ds. M. van Kooten (1958) is sinds 2006 predikant van de Hervormde Gemeente te Scherpenisse op Tholen. Daarvoor was hij predikant van de Nederlands Hervormde Kerk te Montfoort, vlak onder Utrecht. "In Montfoort bestaat de bevolking voor 75% uit katholieken, tijdens het carnaval is er zo'n kabaal dat veel van onze kerkgangers  het ontzien om naar de kerk te gaan. Toch houd ik van de reuring van een grote stad als Utrecht, maar de stilte van Tholen is ook weldadig. In vergelijking met Montf ...

lees meer

Preken in een kerkbarak 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Op 15 juni 1951 komt 1e luitenant-legerpredikant Johan Lawalata (1903-1989) samen met zijn vrouw en elf kinderen in Rotterdam aan. Johan is een van de vierduizend Molukse militairen die samen met hun gezinnen naar Nederland worden overgebracht. Twee jaar daarvoor is de soevereiniteit aan Indonesië overgedragen. De Molukkers, die altijd loyaal zijn geweest aan het koloniale bestuur, voelen zich in het nieuwe Indonesië niet veilig, maar mogen van de nieuwe ...

lees meer

Water, als bron van bezinning 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Naast het geruis van de A58, ter hoogte van afslag De Poel ligt het Vrouweputje. "Tot in het midden van de vorige eeuw kwamen buurtbewoners met hun zorgen naar het Onze Lieve Vrouweputje of Mariaputje," vertelt Maria Vermue (1962). "Aan het water werd een genezende kracht toegekend, mensen met klachten zoals ‘boze zweren', huidziekte of reumatiek zouden er baat bij hebben. Het wonderlijke van het putje was en is dat de bron nooit droog staat ...

lees meer

De vijf vicarieën van Kloetinge 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

In de loop van de middeleeuwen hebben de ambachtsheren in Zeeland een machtige positie opgebouwd. Hun status ontlenen ze voornamelijk aan hun grondbezit. Het belang­rijkste recht is de rechtsmacht die de ambachtsheer uitoefent over de dorpelingen die binnen zijn ambachtsheerlijkheid wonen. Rechten zijn overerfelijk en kunnen door aankoop worden uitgebreid, maar ook worden verkocht. Een ambachtsheerlijkheid lijkt een verdwenen fenomeen, toch zijn er in Kloet ...

lees meer

Klein en groot zijn daar één 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

In Middelburg bevinden zich twee joodse begraafplaatsen. De Portugese begraafplaats ligt aan de Jodengang, de Hoogduitse op de hoek van de Seis- en Walensingel. Ze liggen vlak bij elkaar maar kennen ieder een eigen geschiedenis. Rond 1900 wordt aan het hoofdeind van de Hoogduitse begraafplaats, naast de dienstwoning, een ‘metaheerhuisje' gebouwd. Het bakstenen gebouwtje heeft door zijn Jugend­stilarchitectuur een geheel eigen uitstraling. Vooral ...

lees meer

Sint Jan ten Heere 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Sint-Jan ten Heere is een buurtschap gelegen aan de Prelaatweg tussen Westkapelle en Aagtekerke. ‘s Zomers is het een komen en gaan van toeristen die vlak tegen de duinen een kampeerplek weten te vinden op een van de vele mini­campings. Tot 1572 staat hier een klooster of gasthuis van de monniken van de Johannieter Orde. Tijdens de onlusten rondom de Reformatie wordt het klooster geplunderd en vernield. Rond 1736 laat baronet Johan Pieter van de Brande, schepen van M ...

lees meer

Het laatste graf van de Karthuizers 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

Waar eens het klooster Sion lag, ligt nu het gehucht ­Schuddebeurs middenin het groen op het voor de rest zo vlakke Schouwen-Duiveland. Ook nu nog is het een oase van rust. In de zeventiende en achttiende eeuw bouwen regenten uit Zierikzee hier hun buitenplaatsen. Namen als Heesterlust, Buytensorge, Rustenburgh en Zorgvliet weerspiegelen het verlangen van de toenmalige stadsbewoners naar rust en verpozing. Jhr. drs. David Meinard Schorer (1933) heeft zich na zijn ...

lees meer

Zondags was het oorlog 12-02-08 | Sed auctor lorem sit amet purus

In de jaren dertig van de vorige eeuw bereikt de verzuiling haar hoogtepunt. In deze jaren is de invloed van de gereformeerde zuil ongekend groot. De gereformeerden hebben hun eigen scholen, media, politieke partijen en allerlei andere organisaties opgericht om de belangen van hun zuil te beschermen. Ze hebben er offers voor gebracht, maar hun gedrevenheid gaat wel eens ten koste van andersdenkenden. Neeltje van der Sluijs-Vermeulen weet het nog goed. "Nu ik 85 ben, denk ik vaak aan vroeger, het komt allemaal weer terug. Als kind w ...

lees meer

zoeken