Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 247 Warning: The magic method __set() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 269 Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 353 Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 373 Warning: The magic method __call() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/zevenxzeven.nl/httpdocs/library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php on line 880 website religieus erfgoed

Verhalen

Welkom op de website van zevenxzeven

2008 was het Jaar van het Religieus Erfgoed. In dit jaar werden in Zeeland zeven x zeven verhalen verzameld bij religieus erfgoed. De verhalen worden verteld door Zeeuwen van nu: jonge en oude, allochtone en autochtone, bekende en onbekende inwoners van deze provincie. Ze vertellen bij voorwerpen, gebouwen, gebruiken of plekken in het landschap die verwijzen naar het religieus erfgoed. Van veel verhalen is de plek te bezoeken. De verhalen van het religieus erfgoed zijn weer actueel in de Jaren van het Immaterieel Erfgoed, 2011 en 2012.

lees meer

2008 Jaar van het Religieus Erfgoed

Nederland heeft een enorme rijkdom en diversiteit aan religieus erfgoed: kerken, synagogen, kloosters, moskeeën, abdijen en begraafplaatsen. Door de voortgaande ontkerkelijking, fusies van kerkgenootschappen en stijgende onderhoudskosten wordt het steeds moeilijker om dit erfgoed in stand te houden. Steeds meer kerken worden gesloten en uiteindelijk gesloopt. Op die manier dreigt een kostbaar deel van dit erfgoed, zowel materieel als immaterieel, voor altijd verloren te gaan. Daarom werd 2008 landelijk uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed.

Ook in Zeeland dreigt de kerk letterlijk uit het straatbeeld te verdwijnen, terwijl deze van oudsher het hart vormt van de Zeeuwse samenleving. Het beeld van veel dorpen en steden in Zeeland wordt zelfs letterlijk bepaald door de kerk. Historische kerken en andere godshuizen zijn dan ook onmisbare dragers van de identiteit van Zeeland. Maar ook van de periode voor de kerstening is erfgoed bewaard gebleven, zoals herinneringen aan de aanwezigheid van Nehalennia, de inheemse préchristelijke godin. Om het tij van teloorgang te keren zal Zeeland dan ook volop meedoen om de belangstelling voor dit erfgoed te vergroten.

Veel Zeeuwse erfgoedorganisaties en beheerders van religieus erfgoed hebben voor ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed' een gevarieerd programma van aansprekende publieksactiviteiten samengesteld. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland coördineerde al deze activiteiten. Het publiek kon ervaren wat religieus erfgoed betekent: schoonheid, een plek van bezinning en ontmoeting, een deel van onze geschiedenis. Er waren tentoonstellingen, concerten, lezingen, processies en pelgrimstochten, boekuitgaven, studiedagen, kunstprojecten, wandeltochten, etc.

zoeken